LIIKETOIMINTA

Componentan toiminnot kattavat valukomponentin koko toimitusketjun suunnittelusta asennusvalmiiiksi ajoneuvon, koneen tai laitteen osaksi.

Componenta on yksi Euroopan suurimmista valukomponenttien ja -ratkaisujen toimittajista. Toimintamme perustana ovat vahva osaaminen ja kokemus valukomponenteista, niiden suunnittelusta ja valmistuksesta.

Palvelemme monien eri teollisuudenalojen johtavia yrityksiä, jotka ovat tunnettuja ajoneuvojen, koneiden ja laitteiden valmistajia. Asiakkaamme luottavat meihin ja kykyymme toimia ja toimittaa.

Laaja tarjonta ja palvelut asiakastoimialoittain toimialan ja asiakkaan haasteisiin vastaten kattavat valukomponenttien koko toimitusketjun. Konsernin liiketoimintayksiköt, jotka vastaavat rauta- ja alumiinikomponenttien valamisesta ja koneistuksesta, muodostavat kolme divisioonaa: Valimodivisioona, Konepajadivisioona ja Alumiinidivisioona. Lisäksi konserniin kuuluu Muu liiketoiminta -segmentti. Konsernin yhteiset asiakaspalvelutoiminnot, myynti, tuotekehitys, suunnittelu, laatu ja logistiikkapalvelut varmistavat läheisen asiakasyhteistyön ja asiantuntijapalvelut läpi toimitusketjun. 

Componentan  tuotantotoiminnot ovat neljässä maassa ja asiakaspalvelukeskuksia on kymmenessä maassa. Konsernissa työskenteli vuoden 2014 lopussa noin 4 250 henkilöä.

Liiketoimintamme lyhyesti 2014
  2014 2013
Tilauskanta 89 Me 87 Me
Liikevaihto 495 Me 511 Me
Liikevoitto*) 18 Me 15 Me
Kapasiteetin käyttöaste 58 % 59 %
Investoinnit 23 Me 19 Me
*) Ilman kertaluonteisia eriä ja taseen operatiivisten erien avoimista positioista johtuvia valuuttakurssieroja

Componentan toimipaikat