Componenta 2014

Strategiset toimenpiteemme keskittyivät kannattavuuden ja tehokkuuden parantamiseen. Osana tätä New Force -tehostamisohjelma eteni suunnitellusti. 

Liiketoiminta

Componentan toiminnot kattavat valukomponentin koko toimitusketjun suunnittelusta asennusvalmiiksi ajoneuvon, koneen tai laitteen osaksi.

Vastuullisuus

Vastuullisuus lähtee arvoistamme, strategiastamme ja toimintatavoistamme ollen osa kaikkea liiketoimintaamme. 

HALLINNOINTI

Läpinäkyvä ja selkeästi määritelty hallinto 
ja johtaminen palvelevat kaikkia sidosryhmiämme.

Tilinpäätös

Tiedot Componentan toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta 

Heikki Lehtonen

Vuonna 2014 onnistuimme uusien tuoteprojektien myynnissä.

Avainlukuja 2014

495Me

Liikevaihto

17,8Me

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja taseen erien valuuttakurssieroja

4 238

Henkilöstö 31.12.2014

-9,5Me

Tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä ja taseen operatiivisten erien valuuttakurssieroja

Työtä laadun edistämiseksi

Työtä laadun edistämiseksi

Merkittävä kierrättäjä

71 %

rautavalimoiden pääraaka-aineesta vuonna 2014 oli kierrätysterästä. 60 % tuotannon jätteistä hyötykäytettiin.

Lataa PDF-raportti

  • Vuosikertomus 2014 PDF
  • Tilinpäätös 2014 PDF
  • Vastuullisuusraportti 2014 PDF
  • Hallinnointi 2014 PDF