STRATEGIA

Liiketoiminnan kannattavuus ja tehokkuus mahdollistavat laajentumisen uusille kasvumarkkinoille yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Componentan missio, olemassaolon tarkoitus, on tulevaisuuden valuratkaisujen tekeminen (Casting Future Solutions) ja visiomme, pitkän tähtäimen päämäärämme, on saavuttaa asema, jossa olemme asiakkaiden halutuin valuratkaisujen toimittaja paikallisesti ja maailmanlaajuiseti. Kaiken toimintamme perustana ovat yhteiset arvomme ja kestävän kehityksen periaatteet.

Visiomme toteutuminen edellyttää, että olemme kannattavasti ja tehokkaasti toimiva alan osaaja ja valmistaja ja että kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti kasvaaksemme yhdessä maailmanlaajuisesti toimivien asiakkaidemme kanssa. Componentan strategian perustan muodostavat konsernin vahvuudet: monipuoliset tuotantomahdollisuudet, laaja tuotevalikoima, koko toimitusketjun kattavat palvelut ja pitkäaikaiset asiakassuhteet. Luomme lisäarvoa asiakkaillemme kokonaisratkaisuilla, joissa tarpeen mukaan yhdistyvät suunnittelu, valaminen, koneistus, pintakäsittelyt ja/tai logistiikka - asiakkaan tarpeiden mukaan.

Strategiamme toteutus etenee asteittain. Vuosina 2013 ja 2014 toteutimme suunnitelmallisesti tuottavuuden ja laadun kehittämistoimenpiteitä kannattavuuden varmistamiseksi ja luoden pohjaa tulevalle kasvulle. Vuosina 2015 ja 2016 jatkamme näitä toimenpiteitä muokaten ja vahvistaen komponenttituotantomme tehokkuutta ja palvelutarjontaamme avainasiakkaillemme.

Strategiamme toteuttamisen vaiheet

Vuonna 2014 strategiset toimenpiteemme keskittyivät kannattavuuden ja tehokkuuden parantamiseen. Konserninlaajuinen New Force -tehostamisohjelma eteni suunnitelmien mukaisesti ja sitä laajennettiin uusilla kehitysprojekteilla ja toimenpiteillä joulukuussa 2014. Asiakaspalvelussa ja asiakastyytyväisyydessä tärkeiden palvelujen, suunnittelun ja tuotekehityksen, laadun ja projektihallinnan osalta käynnistettiin kehitystoimenpiteitä, joiden avulla asiakasvaatimuksiin vastataan aiempaa paremmin. Olemassa olevia asiakassuhteita syventämällä ja yhteistyötä lisäämällä tavoitteemme on myös kasvattaa uusmyyntiä. Vuoden aikana jatkoimme edelleen yhtenäisten One Componenta -toimintatapojen ja -käytäntöjen kehittämistä. 

Vuoden 2015 alussa Componentan strategisia tavoitteita täsmennettiin konsernin pitkän tähtäimen vision saavuttamiseksi. Tavoitteena on edelleen vahvistaa edellytyksiä kannattavalle kasvulle. Toimenpiteemme ja huomiomme keskitämme tehostamisohjelmassa suunniteltujen ja kilpailukykyä varmistavien toimenpiteiden toteuttamiseen, proaktiivisen palvelu- ja laatukulttuurin vahvistamiseen, erinomaiseen tuotehallintaan ja myynnin lisäämiseen.

Componentan taloudelliset tavoitteet 2015
  Tavoite 2015 Toteutunut 2014
Liikevoitto vähintään 8 % 3,0 %*)
Omavaraisuusaste vähintään 40 % 23,7 %
Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 15 % 4,8 %*)
*) Ilman kertaluonteisia eriä