COMPONENTA LYHYESTI

Tarjontamme ja palvelumme asiakkaille kattavat valukomponentin koko toimitusketjun vastaten kunkin toimialan ja asiakkaan tarpeisiin ja haasteisiin. 

Componenta on yksi suurimmista valukomponenttien ja -ratkaisujen toimittajista Euroopassa. Toimintamme perustana ovat vahva osaaminen ja kokemus valukomponenttien suunnittelusta, valamisesta ja koneistamisesta. 

Componentan markkinat ovat maailmanlaajuiset ja asiakkaat ovat tunnettuja ajoneuvojen, koneiden ja laitteiden valmistajia, omien alojensa markkinajohtajia.  Tarjontamme ja palvelumme heille kattavat valukomponentin koko toimitusketjun ja vastaavat kunkin toimialan ja asiakkaan tarpeisiin ja haasteisiin. 

Vuonna 2014 Componentan liikevaihto oli 495 Me ja henkilöstön määrä noin 4 250. Componentan tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa, ja asiakaspalvelukeskuksemme mainittujen maiden lisäksi myös Isossa-Britanniassa, Italiassa, Ranskassa, Saksassa, USA:ssa ja Venäjällä.  

Componenta Oyj:n osake on listattu Helsingin pörssissä, Nasdaq Helsingissä, ja turkkilaisen tytäryhtiön Componenta Dokümcülük AS:n osake on listattu Istanbulin pörssissä.

Avainluvut    
  2014 2013
Tilauskanta, Me 88,9 87,3
Liikevaihto, Me 495,2 510,5
Liikevoitto, ilman kertaluontoisia eriä, Me 15,1 18,2
% liikevaihdosta 3,0 3,6
Tulos rahoituserien jälkeen, ilman kertaluonteisia eriä, Me -12,2 -6,2
Sijoitetun pääoman tuotto, ilman kertaluonteisia eriä, % 4,8 5,9
Oman pääoman tuotto, ilman kertaluonteisia eriä, % -14,8 -12,8
Omavaraisuusaste, % 23,7 18,9
Korolliset nettovelat, Me 216,0 229,6
Net gearing, % 194,4 269,6
Tulos/osake, ilman kertaluonteisia eriä, e -0,35 -0,55
Oma pääoma/osake, e 1,06 2,66
Osinko/osake, e 0,00*) 0,00
Tuotannolliset investoinnit, Me 22,6 18,9
Henkilöstö kauden lopussa, ml. vuokratyövoima 4 238 4 431
Kapasiteetin käyttöaste, % 58 59
Energiankäyttö, GWh 666 671
*) Hallituksen esitys